Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Generalforsamling i kreds 84 Skovbo fredag d. 9. februar kl. 19.00 2018 i klubhuset.

 

Dagsorden.

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af stemmetællere.

3.       Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.       Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af:

A.      Formand, for en toårig periode.

B.      Kasserer, for en etårig periode.

C.       Sekretær, Næstformand, for en etårig periode.

D.      2 bestyrelsessuppleanter, for en etårig periode.

E.       Revisor, for en etårig periode.

F.       Revisorsuppleant, for en etårig periode.

G.      Kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab.

H.      Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Dog kan revisor vælges uden at være medlem af kredsen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Kredsen er vært for lidt mad efter generalforsamlingen, tilmelding til mad skal ske på kreds 84 Facebookside eller til Kim Rasmussen på tlf. 20188268 senest d.5. februar 2018. Drikkevare betaler man selv.

Mvh

Bo Thune

Formand kreds 84